"

HR udvikling

“Der findes ingen større glæde end at bidrage til en persons vækst og udvikling som menneske.”

– Ellie Burrows

Organisationsudvikling

Er det virkelig nødvendigt for virksomheden at arbejde med organisationsudvikling, det går jo meget godt?
Det korte svar er ja det er det. Selvom virksomheden er sund så ændrer markedet, samfundet, arbejdsmarkedet sig til stadighed og det skal du forholde dig til.

Såfremt du var kaptajn på et skib vil du også skulle forholde dig til og tage højde for vind, vejr, vejrudsigter, strømforhold, skær, skibets forfatning, mandskab og meget andet. På samme måde bør du sikre dig at din virksomhed er ”sødygtig” og klar til at kunne klare de udfordringer fremtiden måtte bringe, således strategien følges og kort- og langsigtede mål kan indfries.

Organisationsudvikling starter fra toppen, kræver en stor indsats af hele organisationen og tager tid. Der kan indgå mange elementer i organisationsudvikling og der findes ikke et kvik fix.

Når Marschall Consulting arbejder med organisationsudvikling kommer jeg ikke med forudfattede meninger og et standardkoncept. Jeg forholder mig til de faktiske forhold og skræddersyr i samarbejde med dig et specifikt koncept til virksomheden.

 ”alle vil udvikling – ingen vil forandring”   – Søren Kierkegaard

Lederudvikling

Når jeg arbejder med lederudvikling tager jeg udgangspunkt i virksomhedens strategi, kultur samt ledelsesbehov og sikrer at forløbet har afsæt i virksomhedens forretning.

Ved at lade udviklingsforløbet ske i samspil med dagligdagen og tilføre relevant ledelsesteori og værktøjer kombineret med praktiske øvelser og opgaver, opnår jeg unikke resultater der er direkte målbare i f.eks. resultatopnåelse, nedbragt fravær, personaleomsætning og klimaundersøgelser.
Lederudviklingsforløb kan designes til såvel lederteams som individuelle ledere. Den fortsatte udvikling efter et forløb understøttes ofte af coaching sessioner.

Teamudvikling

Jeg udvikler, designer og gennemfører teamudvikling for ledergrupper, afdelinger, projektgrupper og lignende enheder. Jeg arbejder med teams uanset hvor de måtte være i deres udvikling og modenheds niveau, lige fra nyetablerede teams over “gamle” og veletablerede teams til fusionerede teams.

En vellykket teamudvikling starter altid med en grundig behovsafdækning og forventningsafstemning. Forløbet designes og planlægges ud fra et solidt forarbejde omkring kortlægning af deltagernes forudsætninger og teamets nuværende habitus, udfordringer samt målsætning.

Ikke to teams er ens, og i erkendelsen af dette sammensættes teamteori, praktik og forløb tilpasset det enkelte team. Teamudviklingen kan gennemføres som indoor eller outdoor forløb, eller som en kombination, og afholdes såvel indenlands som i Skandinavien.

Med unikke teamforløb skabes unikke teams og unikke målbare resultater

 

Personlig udvikling

Personlig udvikling er ofte svær at gennemføre på egen hånd, idet det mange gange handler om at ændre vaner og rutiner etableret over mange år, eller bryde mindset og tankemønstre som du måske har haft lige siden barndommen.

Personlig udvikling kan gå i mange retninger og ”have mange bevæggrunde” hvorfor det er essentielt for proces og succes, at jeg afdækker motivet for og formålet med at du ønsker at udvikle dig. Ligeledes er det vigtigt at være bevidst om hvad der driver og motiverer dig, samt hvorledes jeg bedst muligt kan støtte dig i din udvikling.

Udvikling og forandring er ofte ikke en dans på roser, og det er dig der trækker det store læs. Min rolle i processen afhænger af karakteren af din udvikling, men du kan forvente at jeg vil støtte, udfordre, rådgive, lytte og hvis nødvendigt også være dit ”kradsetræ”. Din succes er min drivkraft.

Coaching

Er et begreb der dækker bredt og bruges, og for den sags skyld misbruges, i mange sammenhæng. Desuagtet er coaching særdeles velegnet til mange ting såsom personlig afklaring, refleksion, beslutningstagning, mål og retning, alt sammen noget der rimer på dig selv og din selvindsigt. For at få det optimale resultat kræver coaching at du har modet til at være ærlig overfor dig selv. Et coachingforløb vil altid starte med et indledende møde hvor vi ”sætter scenen” for processen, og hvor du vurderer om der er den fornødne kemi til at du har tillid til og tro på at jeg er den rette coach for dig.

Når jeg coacher gør jeg det med et fagligt afsæt i min coaching uddannelse ”Coaching for meaning and purpose” samt NLP (Neurolingvistisk Programmering) på master niveau, tilsat stor menneskelig indsigt og forståelse.
Du må forvente at jeg i processen vil udfordre dig på den gode og hensynsfulde måde og at jeg samtidig drager omsorg for dig

Sparring

Sparring er en teknik hvor vi sammen skaber en dialog om de udfordringer du har, det måtte være sig privat eller professionel.

Modsat coaching, hvor det er vigtigt ikke at bringe min egen mening, holdning og erfaring på banen, betyder sparring at jeg i højere grad hvor jeg bruger mig selv, min baggrund og erfaring i den dialog der ofte udfordrer grundlæggende antagelser og fordomme, og derigennem finder du andre måder at anskue problemstillinger på og opdage nye strategier og handlemåder.

Kontakt mig for yderligere spørgsmål

eller ring 4185 1785

Nyt felt

1 + 2 =

Adresse

Harevej 5, 3600 Frederikssund

Telefon

+45 4185 1785

Email

john@marschall.as

LinkedIn

Følg mig på LinkedIn